top of page

תקנון אתר

תקנון ותנאי השימוש

 

 1. שימוש באתר ותנאי השימוש

  1. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מתייחסים לשני המינים. לשון הרבים הכוונה גם ליחיד ולהיפך.

  2. גלישה ושימוש  באתר מהווה הסכמה לתנאי שימוש אלו  ומהווה הצהרה שקראת והבנת את תנאי השימוש המחייבים אינך חייב להסכים אך במידה ואינך מסכים אנא עזוב את האתר ואל תעשה בו שימוש או בשירות .

  3. חובה להיות בן 18 ומעלה במקרה של ספק מצד החברה אנו רשאים לבקש מסמך המוכיח את גילך.

  4. buypolin שומרת לעצמה את הזכות לא לספק שירות לבטל חשבונות והזמנות במקרה והלקוח אינו בגיל המינימלי או מפר את תנאי השימוש באתר.

  5. buypolin שומרת לעצמה את הזכות לשנות להוסיף או לגרוע את הוראות תנאי השימוש כולן או חלקן לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת ללא קבלת הסכמה מהמשתמשים באמצעות פרסום הודעה באתר או הודעה למשתמש.

  6. הנוסח המחייב של תנאי השימוש הוא זה שמופיע באתר ויתעדכן מעת לעת לפי הצורך. באחריותו של המשתמש להתעדכן בשינויים אלו ככל שיהיו. המשך שימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש ומהווה אישור להסכמתו.

  7. הוראה זו מוסיפה על זכויות האתר לפי כל דין ולא גורעת ממנו.

  8. במקרה של סתירה או אי התאמה או סתירה בין תנאי שימוש אלו לבין פרסומים אחרים יגברו תנאי שימוש אלו.

  9. הגלישה ו/או השימוש באתר בשירותים ובתכנים הקיימים הם על תנאי שישמשו אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר. חל איסור לעשות שימוש או פעולה שיש בה להפר כל דין / או לגרוע מזכויותיה של החברה או של צד שלישי או עלולה לגרום נזק לאתר או למשתמשים, אין לעשות שימוש במידע או בשירותים ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של החברה.

  10. במידה ונעשה באתר שימוש עבור תאגיד או אדם אחר על המשתמש לוודא שבידיו כל האישורים הנדרשים לעשיית הפעולה וכי הם מקבלים עליהם את תנאי השימוש כאילו התקשרו ישירות מול האתר או חברת buypolin.

  11. חובה למסור פרטים נכונים ומדויקים. כל הפרה של תנאי זה החברה רשאית להשבית או למחוק את חשבונך או לא לספק מוצרים או שירותים וכל זה מבלי לגרוע משום זכות חוקית של החברה בעת ההפרה.

 

 1. השירות

  1. buypolin מסייעת בין השאר בשילוח וקניה של מוצרים מפולין לישראל הנמצאת תחת חוקי מדינת ישראל .

  2. התשלום והמחירים יתבצעו בשקלים חדשים על ידי העברה בביט /פייבוקס /אשראי/ העברה בנקאית לפי העניין.

  3. buypolin מספקת כתובת בפולין למשלוח המוצרים שהלקוח רוכש ישירות מהמוכר או המפיץ או כל חנות אונליין. על הלקוח לשלוח מייל לשירות הלקוחות עם חשבונית הרכישה ותכולת ההזמנה.

  4. Buypolin אינה אחראית בשום צורה ואופן על תכולת החבילה טיב המוצרים ושלמותם.

  5. לאחר ההגעה למרכז הלוגיסטי, buypolin  תשקול את החבילה ותשלח אותה לכתובת בישראל שסיפק הלקוח.

  6. Buypolin מאפשרת על פי בקשת הלקוח במייל לשירות הלקוחות לאחד חבילות ובתשלום נוסף.

  7. חבילה שלא הוסדר תשלום עבורה עד 30 יום מיום ההגעה למחסן תיחשב כחבילה שאין לה דורש ותטופל לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת buypolin.

  8. מוצרים אסורים ביבוא או שצריכים רשיון או עמידה בכלל רגולציה על הקונה לוודא שהוא עומד בכללים הנדרשים כפי המופיע באתר רשות המיסים ולנו לא תהיה שום אחריות. במידה והוזמן אל המחסן מוצר האסור במשלוח יגבו דמי טיפול של 100 ש"ח על החבילה.

 

 1. קליטת חבילה במחסן

  1. Buypolin  עושה את מירב המאמצים לעדכן את הלקוח בהקדם האפשרי (בדרך כלל תוך 24 שעות מרגע ההגעה למחסן) במייל או בווטסצאפ או בכל אמצעי תקשורת על הגעת חבילה למרכז הלוגיסטי משקלה מקור החבילה ועלות המשלוח לישראל.

  2. מענה במייל אישור חשבונית רכישה או סריקת חבילה ושילוח החבילה יהיו תוך יום עסקים אחד . למעט במקרים שאינם בשליטת החברה כמו עומסים חריגים במכס או במסופי המטען שביתות, חגים יהודים ופולנים וכו'.

 

 1. תנאי השילוח

  1. זמן הגעת החבילה למחסן החברה בפולין הוא לא בשליטתנו ותלוי בסוג השילוח שהמוכר מספק לקונה.buypolin  לא תישא בשום אחריות לעיכוב או נזק או כל דבר שקשור בעקיפין או במישרין למשלוח בפולין .

  2. לאחר קבלת החבילה במחסן החברה, הלקוח יקבל עדכון על משקל החבילה והסכום לתשלום על המשלוח שכולל משלוח בדואר ודמי טיפול.

  3. האחריות על שילוח החבילה מתחילה מרגע קבלתה במחסן ולא לפני.

  4. זמן יציאת החבילה מהמחסן לאחר קבלת התשלום עבור המשלוח ודמי הטיפול הוא מוקדם ככל האפשר למעט עיכובים בלתי צפויים כמו חגים מקומיים וכדו'

  5. האחריות לעמוד בכללי היבוא והמכס היא של הלקוח, חברתbuypolin  לא תישא בשום אחריות או חובה כגון רישיון יבוא תשלום מע"מ ו/ או מיסים או כל חובה אחרת אשר היא חובה של הלקוח לרבות אחריות על נכונות החשבונית כל הפרה או עבירה על החוק תהיה באחריות המשתמש אשר הוא זה שיישא בתוצאות .

  6. המידע המופיע באתר הוא אינפורמטיבי בלבד והשימוש בו או ההתנהלות על פיו הוא באחריות המשתמש בלבד. buypolin לא תישא בשום נזק ישיר או עקיף כתוצאה מכך.

  7. משלוח החבילה לישראל נעשה באמצעות הדואר. דואר פולין ו/או דואר ישראל הם אלו שאחראים. 

  8. buypolin לא תהיה אחראית על כל נזק או עיכוב במישרין או בעקיפין אשר נגרם על ידם או מי מטעמם או מי מצדדים שלישים המשפיעים על זמני המסירה או על עלויות נוספות של השילוח.

  9. במידה ונדרשים אישורים מיוחדים ייתכנו ימי המתנה ארוכים מהרגיל לחבילה.

  10. אין חברתbuypolin  אחראית על כל עיכוב במסירה שנעשה באשמת הדואר או המכס או מי מטעמם וכל תלונה בנושא תופנה לדואר או לרשות המיסים ותהיה כפופה לתנאים וההגבלות שלהם. 

 1. תשלום ומשלוח

  1. לאחר הגעת החבילה למחסן החברה, תישלח דרישת תשלום הכוללת את המידע על החבילה משקלה ופרטים נוספים במידת הצורך. לאחר קבלת התשלום תישלח החבילה לכתובת שצוינה בעת ההרשמה לשירות.

  2. Buypolin לא תהיה אחראים לכל שגיאה/ טעות/ חוסר דיוק שנעשה במסירת הפרטים ועל הלקוח לוודא שהפרטים מלאים נכונים ומדויקים.

  3. בעת שימוש באמצעי תשלום של צד שלישי או שאינו של המשתמש עליו לוודא שבידו הסמכות והאישורים הנדרשים לעשות שימוש או כל פעולה על פי כל דין באמצעי התשלום וישפה את buypolin באופן מיידי בגין כל תביעה או נזק או דרישה של בעלי אמצעי התשלום.

  4. buypolin שומרת לעצמה את הזכות לאשר או לדחות או להגביל כל הזמנה של שירות על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תתקבל כל טענה או דרישה בעניין כלפי החברה.

  5. המשלוח ישלח באמצעות דואר פולין ויגיע לסניף דואר הקרוב לביתך. buypolin לא תהיה אחראית בשום צורה על זמני המשלוח/עיכובים/ לרבות כל  נזק אשר יגרם עקב עבודת הדואר /המכס או כל גורם שאינו בשליטת buypolin.

  6. הביטוח הוא ביטוח בסיסי שניתן על ידי הדואר וכפוף לתנאי הדואר הפולני במידה וברצונך לרכוש ביטוח נוסף נא לפנות לשירות הלקוחות לפני שליחת החבילה מהמחסן ולבדוק את האפשרויות העומדות לרשותך .

  7. גודל החבילה המותר הוא כמפורט באתר הדואר הפולני (נכון לעכשיו – אורך מקסימלי 149 ס"מ וכאשר היקף החבילה אורך X2 + רוחב X2 פלוס גובה אינו עולה בסך הכל על 300 ס"מ).

  8.  buypolin תעשה את מירב המאמצים לשלוח מתחת למגבלות הנ"ל אבל חובה על הלקוח לוודא מול המוכר שאכן האריזה עומדת בדרישות או שניתן לפצל למספר חבילות על מנת לעמוד בדרישות הנ"ל.

  9. התנאים מפורטים באתר הדואר הפולני ועשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. מחובתו של הלקוח לוודא שאכן הוא עומד בתנאים הנדרשים. buypolin לא תישא בשום נזק ישיר או עקיף ועל הלקוח לשאת בכל העלויות הנדרשות שיהיו ל-buypolin.

  10. אחריות על אובדן או נזק של החבילה במהלך המשלוח יהיה לפי התנאים של הדואר הפולני /ישראלי בהתאם לחוקים של ארגון הדואר העולמי וכל תביעה או נזק יהיה מולם ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאי השימוש שלהם.

  11. buypolin תעשה כמיטב יכולתה לסייע.

  12. זמני השילוח המשוערים הם בין 14 -21 יום. buypolin לא תישא בכל אחריות או נזק שיגרם כתוצאה מעיכוב המשלוח ואין שום התחייבות לזמני שילוח אלו.

 

 1. החזרת מוצרים

  1. Buypolin מספקת שירות של החזרת מוצרים למוכר. השירות כרוך בתשלום של 80 ש"ח פלוס עלות המשלוח אל המוכר.

  2. במידה והמשלוח הוא על חשבון המוכר יש לספק תווית החזרה.

  3. עלות השילוח תהיה בין אם הפריט כבר הגיע לישראל ובין אם הפריט עדיין במחסן בפולין ככל ותהיה עלות שילוח .

  4. החזרת פריט לשולח לא מזכה בהחזר של דמי האחסנה או איחוד במידה ונעשו.

  5. ההחזרה היא לכתובת השולח בלבד ותתבצע על ידי הקונה דרך המייל ודרכי ההתקשרות שלו עם המוכר. רק לאחר קבלת הסכמת המוכר במייל לשירות הלקוחות שלbuypolin  לקבל את החבילה תתבצע ההחזרה. במקרה של מסירה של כתובת החזרה לא נכונה עלות המשלוח החוזר היא על הלקוח.

  6. במידה והלקוח התחרט והוא מעוניין להחזיר את המוצרים אשר רכש עליו לעמוד בתנאי המכר כפי שהמוכר קבע ו- buypolin לא תהיה צד בעניין.

  7. לא תהיה כל טענה עקב זמני שילוח ארוכים או אי עמידה בתנאי ההחזרה כלפי buypolin או מי מטעמה.

  8. המידע המופיע באתר או הניתן על ידינו הוא אינפורמטיבי בלבד ואין לראות בו משום יעוץ או הכוונה של בר סמכא ועל הקונה לבדוק בעצמו ולוודא שאכן הוא עומד בכל התנאים הנדרשים לשם יבוא מוצר לארץ ביבוא אישי /ביבוא מסחרי וbuypolin  לא תהיה חבות או אחריות כלשהיא לכל נזק הנגרם בעקיפין או במישרין מכך.

 

 1. שירותים הכרוכים בתשלום נוסף

  1. כמפורט במחירון באתר

  2. buypolin רשאית לשנות את המחירון להוסיף או לגרוע שירותים ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי וכן לשנות ספק משלוחים.

  3. זמן היציאה מהמחסן הוא יום העסקים הבא. בכפוף לעיכובי במסירת תשלום חגים מקומיים ובינ"ל ועיכובים שאינם בשליטתנו לרבות תקריות מזג אויר מלחמה ועיכובים בלתי צפויים.

  4. הפצה בתוך מדינת ישראל תיעשה על ידי חברת דואר ישראל בהתאם לתנאי השירות וכללי ארגון הדואר הבין לאומי.

 

 1. מדיניות פרטיות

  1. כדי להשתמש בשירותים של buypolin יש צורך להירשם באתר ולפתוח אזור אישי. לשם כך יש צורך במסירת פרטים אישיים. אין כל חובה למסור פרטים אלו אך לא יתאפשר שימוש בשירות ללא מסירת פרטים אלו וביצוע הרשמה.

  2. השימוש שנעשה בפרטים שלך יהיה אך ורק לצורך זיהוי שלך באתר או לשם ביצוע השירות אליו נרשמת.

  3. Buypolin לא תעביר את פרטי הנרשמים לשום גורם או צד שלישי ולא תשתמש בו בשום צורה למעט הדברים הבאים:

   1. שימוש או רישום באתר וזיהוי לשם התחברות חוזרת

   2. שיפור השירות וחווית המשתמש ולהתאים את השירות בהתאם להעדפותיך

   3. שליחת עידכונים מעת לעת לגבי השירות או פעילות החברה

   4. יצירת קשר כשקיים צורך

   5. אכיפת תנאי השימוש או מילוי אחר כל דרישות חוק תקנה או חקיקה וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי כשאנחנו סבורים בתום לב שיש לעשות זאת

   6. לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאים ופרטיות זו או בתנאי השימוש .

  4. buypolin תנקוט את הפעולות הנדרשות כדי לשמור על פרטיותכם כמקובל


 

 1. שונות

  1. האחריות על שלמות המוצרים תיאורים וכו' הם באחריות הקונה/היצרן/הספק/חברות הדואר הפולני והישראלי ול-buypolin אין שום אחריות לכל נזק שיגרם בעקיפין או במישרין על ידי חברת ההובלה, הדואר או כל גורם אחר .

  2. כל פניה בנושא שירות אחריות וכו' תיעשה על ידי הלקוח ישירות לספק של המוצר. buypolin תשתדל ככל יכולתה לסייע במידת הצורך.

  3. buypolin תעשה את כל המאמצים לארוז את המוצרים כראוי .

  4. חבילה שלא יימצא לה דורש לאחר 30 יום מיום הגעתה למחסני buypolin ולאחר הודעה ללקוח שיש לו חבילה במחסן על ידי אמצעי תקשורת כמו מייל הודעת טקסט בווטסצאפ או טלפונית במידה ייעשה בה כפי ראות buypolin וללקוח לא תהיה כל טענה בעניין .

  5. קישורים המופיעים באתר הם לנוחות המשתמש בלבד ואין לראות בהם משום המלצה או קשר כלשהו לחברת buypolin או מי מטעמה.

  6. האחריות על השימוש באתר הוא על הלקוח והוא מתחייב לפעול בו ולעשות שימוש אך ורק לפי החוק והוא באחריותו הבלעדית לא תהיה שום טענה על buypolin או מי מטעמה.

  7. מחלוקות וסכסוכים יישובו על ידי בוררות לפי שיקול הדעת הבלעדי של חברת  buypolin

  8. תשלום המיסים יבוצע על ידי הלקוח ובאחריותו בלבד. על הלקוח לוודא שהוא עומד בדרישות החוקיות ולשלם את המיסים או להציג הוכחות או לעמוד בדרישות הרגולטור ככל ונדרש לא תחול אחריות על חברת buypolin על כל נזק עיכוב או תשלומים נוספים שיהיו בגין כך.

 

יצירת קשר  במייל :buypolincs@gmail.com

 

או בווטסצאפ :054-6372037

 

שעות וימי הפעילות הם:

 

ימים א – ה :

 9.00 - 19.00   שעון ישראל

 

שישי וערבי חג

 9.00 עד 13.00 שעון ישראל

 

חגים וימי שבת לא יינתן מענה אנושי.

bottom of page